MAHDOLLI­SUUKSIA KANSAIN­VÄLISILLE YRITYKSILLE

Yrityksille on tarjolla huikeita mahdollisuuksia hyötyä näkyvyyttä saavasta tapahtumasta. Kaupungeille, viranomaisille ja valtioille hyötyä kasvavasta yhteistyöstä ja positiivista imagoarvoa.

Turnaus on erinomainen paikka yrityksille olla tukemassa tapahtumaa ja tuoda omia arvoja esille. Turnauksen ohessa yritykset voivat luoda uusia kumppanuussuhteita, tehdä lanseerauksia ja rakentaa yhteistyösuhteita.

Jalkapallo kokoaa yhteen mielenkiintoisen kohderyhmän, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja avaa ovia uusien yhteistyökumppanuuksien luomiseen!

 

Kysy lisätietoja!